Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych pt. Młodzież w rzeczywistości społeczno-kulturowej, która odbędzie się w dniach 02-03 grudnia 2021 r. w Poznaniu. Jest to druga z cyklu konferencja poświęcona problematyce młodzieży partycypującej w heterogenicznej oraz podlegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości globalnej. W swoich założeniach ma ona sprzyjać ukształtowaniu przestrzeni dialogu pozwalającej na wymianę refleksji dotyczących ludzi młodych i ich relacji do przestrzeni społeczno-kulturowej. Wydarzenie adresowane jest do członków Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy KNP PAN, jednak do udziału w nim zachęcane są również wszystkie osoby, które w obszarze swoich zainteresowań poznawczych plasują szeroko pojętą młodzież.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 15.06.2021 formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:   https://forms.gle/pzZod4nDsoYDJWbv9

Szczegóły dotyczące wydarzenia zostały zamieszczone w komunikacie konferencji: Konferencja 2021

 

Leave a Comment