XI POSIEDZENIE ZESPOŁU PEDAGOGIKI MŁODZIEŻY – 28 LUTEGO 2020

  • Obwieszczenie prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, iż 25 lutego 2020 roku podczas pierwszego w kadencji 2020-2023 posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, wybrano nowe władze KNP PAN. Przewodniczącą KNP PAN została dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, zaś Wiceprzewodniczącymi prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (APS) oraz prof. dr hab. Roman Leppert (UKW).
  • Odpowiedź zna wiatr – z płytoteki profesora Wojtka Skrzydlewskiego – obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu Pedagogiki Młodzieży mieli możliwość wysłuchania symfonicznego wykonania utworu Elvisa Presleya pt. Fever.
  • Poranna kawa z cytatami: One, Oni mówią… – analiza myśli Zygmunta Baumana dokonana przez dr Joannę Nawój – Połoczańską.
  • Wykład dr hab. Ewy Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat: Dialektyka dyskursów o partycypacji społecznej młodych ludzi.
  • Przerwa kawowa na reklamę: Nowości na stronie internetowej Zespołu Pedagogiki Młodzieży – członkowie zespołu do spraw informacji i promocji dorobku z obszaru pedagogiki młodzieży koordynowanego przez prof. dr hab. Waldemara Segieta zaprezentowali podjęte działania promocyjne (aktualizacja informacji na stronie internetowej, zaproszenie do udziału w Konferencji pt. Młodzież jako podmiot i przedmiot badań pedagogicznych, artykuł popularyzujący ZPM w miesięczniku Życie Uniwersyteckie).
  • Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym, którego koordynatorem jest UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński.
  • Loteria pt.: Książka przekazana pod dobry adres.

Autorzy zdjęć: dr Majka Porzucek-Miśkiewicz, mgr Jakub Kazimierczak WSE