KOORDYNATOR: prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet

Zespół jako reprezentacja osób i różnych instytucji podejmujących działania na rzecz:

  • popularyzowania wiedzy z obszaru pedagogiki młodzieży
  • upowszechnianie dorobku naukowego z tego obszaru i jego promowanie na stronie Zespołu
  • budowania różnych form współpracy naukowej, wymiany wyników badań, integracji krajowych i międzynarodowych środowisk pedagogów zainteresowanych problematyką młodzieży
  • poszerzania przestrzeni dialogu w ramach prac Zespołu Pedagogiki Młodzieży.

Zespół organizuje swoją pracę ukierunkowaną na:

  • powodowanie zainteresowania odwiedzaniem Zakładki Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
  • współpracę w tworzeniu wirtualnej platformy wymiany informacji w tym konkretnym obszarze

Zadania, które dookreślają  specyfikę Zespołu:

  • gromadzenie i przekazywanie informacji na temat prac badawczych z zakresu Pedagogiki Młodzieży, podejmowanych w różnych ośrodkach
  • przedstawianie nowych publikacji, raportów, zbieranie danych bibliograficznych
  • budowanie komunikacji między badaczami (przekazywanie aktualności dotyczących konferencji, zaproszeń, sympozjów naukowych, krajowych i międzynarodowych wizyt studialnych, przydatne linki).