I Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży – 15 listopada 2016 roku
  • Zespół liczy 76 osób;
  • prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska przedstawia cele działania Zespołu Pedagogiki Młodzieży, nakreśla jego obszary problemowe;
  • wykład prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego – Przewodniczącego KNP PAN zatytułowany: Pedagogika młodzieży wobec kontestacji demokracji deliberatywnej przez młodych Polaków.