Z przyjemnością informujemy, iż dwunaste Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN odbędzie się w formule on-line 6 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się na platformie Teams (link do spotkania).

Podczas kolejnego spotkania będziemy mieć okazję wysłuchania wykładu prof. Carmen Vives Cases z Uniwersytetu w Alicante zatytułowanego: Lights4Violence – cele i założenia projektu, jego przebieg, wyniki badań. Wykład będzie tłumaczony na język polski.

W ramach cyklu: Wartościowa  Godzina Zespołem Roboczym zaprezentowany zostanie dorobek Zespołu roboczego koordynowanego przez prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską. Zespół skupiony jest wokół problematyki: Tożsamość młodzieży (i proces jej formowania) w rzeczywistości permanentnej zmiany.

Pozwalamy sobie również przypomnieć o trwającej zbiórce książek na loterię pt.: Książka przekazana pod dobry adres, która odbywa się na każdym posiedzeniu Zespołu Pedagogiki Młodzieży. Istnieje możliwość dostarczenia publikacji lub wysłania na adres: ul. Szamarzewskiego 89 bud. D, 60-568 Poznań, z dopiskiem Bożena Kanclerz.

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym planem Posiedzenia: Zaproszenie i plan ramowy posiedzenia

Leave a Comment