KOORDYNATOR:  Prof. UAM dr. hab. Hanna Kubiak

Okres adolescencji uważany jest za czas szczególnych wyzwań – z perspektywy ludzi i towarzyszących im w procesie dojrzewania rodziców, nauczycieli i innych ważnych osób z otoczenia społecznego. Jest to również czas szczególnej podatności na ujawnianie się zaburzeń psychicznych a sposób ich przeżywania i radzenia sobie z nimi wyznacza zazwyczaj kierunek rozwoju adolescenta na wiele lat. Także zaburzenia neurorozwojowe, które zaistniały i zostały rozpoznane już wcześniej,  mogą stać się źródłem innych niż w dzieciństwie problemów w funkcjonowaniu, bo już istniejące objawy zmieniają nierzadko formę, w związku z procesami dynamicznego rozwoju, który ma miejsce w okresie dojrzewania, dołączają się również nowe symptomy, lub nabierają innych niż dotąd znaczeń.

W podzespole moglibyśmy zająć się problematyką dotyczącą adolescentów z zaburzeniami neurorozwojowymi czy psychicznymi, także osobami  przeżywającymi problemy natury społecznej czy związanej z kształtującą się w tym okresie rozwojowym tożsamością. Chcemy też podjąć zagadnienia związane ze wspieraniem adolescentów pozostających w opisanej sytuacji i ich bliskich, w szczególności członków rodzin i nauczycieli, ale także przyjaciół czy osób pozostających z nastolatkami w związkach intymnych.  Warto analizować tę tematykę poszukując możliwości wspierania adolescentów i  osób z ich otoczenia w procesie rozwoju.