Monografie wieloautorskie:

 

A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, M. Walancik (red.), Młodzież – między partycypacją a (samo)wykluczeniem, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017.

Spis treści

 

 

 

 

 

A. Cybal-Michalska, B. Kanclerz, L. Myszka-Strychalska, P. Peret-Drążewska (red.), Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018.

Spis treści

 

 

 

 

 

A. Cybal-Michalska, B. Kanclerz, L. Myszka-Strychalska, P. Peret-Drążewska (red.), Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019.

Spis treści

 

 

 

 

 

A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, W. Segiet (red.), Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2019.

Spis treści

 

 

 

 

 

 

A. Cybal-Michalska (red.), Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2020.

Spis treści

 

 

 

 

 

 

A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, M. Piorunek (red.), Młodzież – meandry życia ku dorosłości, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2020.

Spis treści