ZESPÓŁ PEDAGOGIKI MŁODZIEŻY działający przy KNP PAN ma zaszczyt zaprosić na dziesiąte posiedzenie ZPM

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. (piątek), o godz. 11:00 w sali 508 w budynku D na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.

Podczas spotkania będziemy mieć wyjątkową okazję wysłuchania wykładu Prof. zw. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego zatytułowanego: Młodzież w obliczu zagrożeń współczesności

Ideą spotkań Zespołu Pedagogiki Młodzieży jest możliwość prowadzenia dyskursu na temat młodzieży jako przedmiocie (młodzież w centrum pedagogiki) i podmiocie (młodzież w centrum permanentnej zmiany społecznej) badań pedagogicznych z udziałem znamienitych osobistości, których wybitne osiągnięcia na niwie działalności naukowej zasługują na szczególne uznanie.

Planowany program posiedzenia:

10.30 – 11.00   Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15     Otwarcie posiedzenia, uroczyste przywitanie zebranych Członków Zespołu, słowo wprowadzające – Przewodnicząca ZPM przy KNP PAN Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

11.15 – 11.45     Poranna kawa z cytatami: One, Oni mówią…

11.45 – 12.30    Wykład Prof. zw. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego: Młodzież w obliczu zagrożeń współczesności

12.30 – 13:00   Dyskusja

13.00 – 13.15    Przerwa kawowa na reklamę: Nowości na stronie internetowej Zespołu Pedagogiki Młodzieży (http://zpm.home.amu.edu.pl/) – Zespół Roboczy koordynowany przez  Prof. UAM dr hab. Waldemara Segieta

13.15 – 14.15     Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: Zaburzenia rozwoju w okresie adolescencji, którego koordynatorem jest Prof. UAM dr hab. Hanna Kubiak

14.15 – 14.30    Podsumowanie i zakończenie dziesiątego posiedzenia Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN

14.35                Lunch w Collegium im. Floriana Znanieckiego (parter, budynek E).

14.45 – 15.00   Loteria pt.: Książka przekazana pod dobry adres

Leave a Comment