Po 15 latach od pierwszego wydania II tomowego podręcznika Pedagogika, Profesor Zbigniew Kwieciński i Profesor Bogusław Śliwerski podjęli się aktualizacji podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki. Właśnie ukazał się podręcznik akademicki Pedagogika, jako nowe zaktualizowane wydanie jednotomowe, które składa się z trzech części  poprzedzonych wstępem autorów. Na ponad tysiącu stron zapoznamy się z najważniejszymi zagadnieniami takimi jak: pedagogika jako nauka, współczesna myśl pedagogiczna- prądy i kierunki oraz pedagogika reform edukacyjnych.

Jest to szczególny moment dla Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, bowiem  to właśnie w najnowszym podręczniku akademickim możemy odnaleźć kategorię teoretyczną „pedagogika młodzieży”.

Autorką rozdziału jest przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Młodzieży Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, która doprecyzowuje pedagogikę (w kontekście) młodzieży jako subdyscyplinę pedagogiczną. Bowiem, jak zwraca uwagę autorka, trudno jest oszacować czas, jaki upłynie na uprawomocnienie się subdyscypliny, którą moglibyśmy nazywać „pedagogiką młodzieży”.

W tekście nie brakuje także odniesień do działalności Zespołu Pedagogiki Młodzieży jako forum dyskusji nawiązującego do wieloparadygmatyczności badań nad młodzieżą. To właśnie działalności Zespołu towarzyszy intelektualny wysiłek i ciekawość poznawcza, aby „pedagogika młodzieży” stała się uznaną subdyscypliną. Nasz głos – „pedagogów młodzieży” staje się  bowiem głosem słyszalnym i uprawomocnionym, nie tylko przez powstanie Zespołu Pedagogiki Młodzieży, ale także dzięki aktualizowaniu wiedzy na temat młodzieży i prowadzeniu rzetelnych badań na gruncie metodologii nauk pedagogicznych nad tą grupą społeczną.

 

Leave a Comment