Z przyjemnością informujemy, iż Posiedzenie Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN oraz Zespołu Pedagogiki Młodzieży odbędzie się w formule on-line 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Link do spotkania rozesłany zostanie w mailu do osób, które potwierdzą udział, na dzień przed planowanym wydarzeniem.

Podczas kolejnego spotkania będziemy mieć okazję wysłuchania wykładu prof. dr hab. Joanny Madalińskiej Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego: Zawód: nauczyciel – wyzwania przyszłości.

Tym razem w ramach cyklu: Wartościowa Godzina Zespołem Roboczym zaprezentowany zostanie dorobek Zespołu roboczego koordynowanego przez prof. nadzw. dr hab. Klaudię Węc. Zespół skupiony jest wokół problematyki: Młodzież wobec transgresyjności kultury, kryzysu podmiotu oraz przemian tożsamości.

Pozwalamy sobie również przypomnieć o trwającej zbiórce książek na loterię pt.: Książka przekazana pod dobry adres, która odbywa się na każdym posiedzeniu. Istnieje możliwość dostarczenia publikacji osobiście lub wysłania na adres: ul. Szamarzewskiego 89 bud. D, 60-568 Poznań, z dopiskiem Bożena Kanclerz.

Leave a Comment