Z przyjemnością informujemy, iż Posiedzenie Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN oraz Zespołu Pedagogiki Młodzieży odbędzie się w formule on-line 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Link do spotkania rozesłany zostanie w mailu do osób, które potwierdzą udział w wydarzeniu.

Podczas kolejnego spotkania będziemy mieć okazję wysłuchania wykładu prof. dr hab. Krzysztofa Rubachy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Inspiracje metodologiczne w badaniach nad młodzieżą.

Pozwalamy sobie również przypomnieć o trwającej zbiórce książek na loterię pt.: Książka przekazana pod dobry adres, która odbywa się na każdym posiedzeniu. Istnieje możliwość dostarczenia publikacji osobiście lub wysłania na adres: ul. Szamarzewskiego 89 bud. D, 60-568 Poznań, z dopiskiem Bożena Kanclerz.

Leave a Comment