W dniach 02. – 03.12.2021 r. odbyła się druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych pt.: „Młodzież w rzeczywistości społeczno-kulturowej

Była to druga z cyklu konferencja poświęcona problematyce młodzieży partycypującej w heterogenicznej oraz podlegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości globalnej. Konferencja objęta została honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektora UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym oraz Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych UAM prof. dra hab. Zbyszko Melosika,…

Read More

W dniach 2-3 grudnia odbędzie się Konferencja online ,,Młodzież w rzeczywistości społeczno-kulturowej”

Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych pt. Młodzież w rzeczywistości społeczno-kulturowej, która odbędzie się w dniach 02-03 grudnia 2021 r. w formie online na platformie TEAMS.Program szczegółowy II…

Read More