VII Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży – 30 października 2018 roku
  • Poranna kawa z cytatami: One, Oni mówią… – refleksja nad fragmentami tekstów autorstwa Bernharda Waldenfelsa oraz Zygmunta Baumana, podjęta przez dr Astrid Tokaj, dr Karola Motyla, dr hab. Agatę Matysiak-Błaszczyk oraz dr Mirosławę Ściupider-Młodkowską;
  • wykład prof. dr hab. Marty Urlińskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatytułowany Młodzi w szkole polskiej na obczyźnie – na styku mikroświatów, widm i artefaktów;
  • Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: Analizy dyskursu o młodzieży, którego koordynatorką jest prof. dr hab. Helena Ostrowicka.