VI Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży – 8 czerwca 2018 roku
  • Zespół liczy 128 członków;
  • poranna kawa z cytatami: One, Oni mówią – swoje refleksje wygłosili: dr hab. Tomasz Sosnowski, dr Celina Czech-Włodarczyk, dr Małgorzata Mikut oraz dr Mateusz Marciniak;
  • wykład prof. Renaty Nowakowskiej-Siuta, zatytułowany: Studenci o sobie. Autopercepcje w konfrontacji z funkcjami i zadaniami współczesnej szkoły wyższej;
  • występ szkolnego chóru z Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego;
  • Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: Młodzież – między edukacją a rynkiem pracy, którego koordynatorką jest Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek.

Pełne sprawozdanie z posiedzenia: Lucyna Myszka-Strychalska, Sprawozdanie z seminarium Zespołu Badań nad Młodzieżą, „Studia z Teorii Wychowania”, T. IX, nr 2 (23), s. 173-184