V Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży – 27 lutego 2018 roku
  • Zespół liczy 124 członków;
  • nowy punkt posiedzenia: Poranna kawa z cytatami: One, Oni mówią…;
  • wykład Romana Pomianowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, zatytułowany: Wybrane aspekty świadomości ekonomicznej oraz kompetencji w zakresie zarządzania finansami osobistymi młodych Polaków – został zaprezentowany w formie multimedialnej, zaś na pytania w czasie dyskusji odpowiadali dr Anna Warchlewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Kacper Lorenz;
  • wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: Aktywizacja młodzieży w środowisku lokalnym i kulturalnym, którego koordynatorką jest Prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet.