IX Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży – 31 maja 2019 roku

  • Zespół liczy 135 członków;
  • Poranna kawa z cytatami: One, Oni mówią… – swoje refleksje wygłosili: dr hab. Sylwia Jaskulska, dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk, dr hab. Natalia Walter, dr Anna Józefowicz;
  • Wykład UAM dr hab. Wojciecha Skrzydlewskiego zatytułowany: Odpowiedź zna wiatr. O kulturotwórczej roli muzyki popularnej;
  • Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności członków Zespołu Roboczego: do spraw informacji i promocji dorobku z obszaru pedagogiki młodzieży, którego koordynatorem jest prof. dr. hab. Waldemar Segiet.