IV Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży – 27 października 2017 roku
  • Spotkanie odbyło się na Wydziale Nauk Stosowanych w Siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
  • zespół liczy 115 członków;
  • wykład prof. dr hab. Witolda Jakubowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowany: Kultura popularna, media i społeczeństwo, czyli kilka refleksji o partycypacji w kulturze;
  • wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: Między partycypacją a wykluczeniem, którego koordynatorką jest Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska;
  • wystawa pt. Bogdan Nawroczyński – inspiracje dla współczesności przygotowanej w Bibliotece Akademickiej WSB.

Fotorelacja: http://www.wsb.edu.pl/posiedzenie-zespolu-pedagogiki-mlodziezy-przy-komitecie-nauk-pedagogicznych-pan-w-wsb,new,mg,100.html,11960