III Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży – 30 maja 2017 r.
  • Zespół liczy 106 członków;
  • wykład prof. UJ dr hab. Marka Kuci z Zakładu Socjologii Wiedzy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pt.: Pamięć zbiorowa młodzieży? Uwagi teoretyczne i metodologiczne;
  • wręczenie powołań do Zespołów Roboczych działających w ramach prac Zespołu Pedagogiki Młodzieży.