II Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży – 28 lutego 2017 roku
  • wykład prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosika pt.: Społeczne konstrukcje młodzieży: metamorfozy tożsamości;
  • powołanie Zespołów Roboczych w ramach prac Zespołu Pedagogiki Młodzieży.