22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu odbyła się III Naukowo-Metodyczna Konferencja pt. „Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy – rozwijanie myślenia kreatywnego u dzieci i młodzieży”. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy KNP PAN. W konferencji uczestniczyło ponad 140 osób będących reprezentantami 41 instytucji edukacyjnych tj. publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków metodycznych. Cele inicjatywy były zogniskowane wokół poszukiwania sposobów rozwijania u uczniów orientacji proinnowacyjnych oraz wypracowania niestandardowych strategii edukacyjnych. W swych założeniach stanowiła ona okazję do stworzenia płaszczyzny sprzyjającej wymianie doświadczeń oraz spostrzeżeń między praktykami oraz pracownikami naukowymi odnośnie myślenia kreatywnego i pracy z dziećmi i młodzieżą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z wybranych warsztatów, które były prowadzone m. in. przez członkinie Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy KNP PAN w osobie dr Bożeny Kanclerz, dr Magdaleny Barańskiej, dr Soni Wawrzyniak i dr Lucyny Myszki-Strychalskiej.