W dniach 19-24 listopada 2020 r. odbyła się IV Naukowo-Metodyczna Konferencja pt. „Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy – edukacja zdalna” organizowana przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Sekcji Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN. Ze względu na sytuację pandemii SARS-CoV-02 oraz choroby COVID-19, którą wywołuje, tegoroczna edycja odbyła się w formie on-line. Cele inicjatywy były zogniskowane wokół poszukiwania sposobów urozmaiconego wykorzystywania zasobów technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji, wypracowania niestandardowych strategii edukacyjnych oraz krystalizacji pomysłów na budowanie wspólnotowości między podmiotami życia szkolnego w warunkach zapośredniczonej formy kontaktu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładu, wzięcia udziału w webinarium lub debacie na temat nauczania zdalnego. Wśród zaproszonych gości znalazły się członkinie Zespołu Pedagogiki Młodzieży wspierającego działania Sekcji Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN: prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, która wygłosiła wykład pt. Co z edukacją zdalną w Polsce? – czyli wnioski z badań przeprowadzonych w czasie pandemii COVID-19 i przeprowadziła webinarium na temat Jak wspierać rozwój nastolatka w szkole podstawowej? – czyli wokół wniosków z badań nad edukacją zdalną w Polsce w czasie pandemii COVID-19 oraz dr Lucyna Myszka-Strychalska, której webinarium nosiło tytuł Jak motywować młodych ludzi i budować ich poczucie sprawstwa w czasie edukacji zdalnej?