X POSIEDZENIE ZESPOŁU PEDAGOGIKI MŁODZIEŻY – 18 PAŹDZIERNIKA 2019

  • Nowa inicjatywa – Z płytoteki profesora Wojtka Skrzydlewskiego, podczas której obecni członkowie Zespołu Pedagogiki Młodzieży mieli możliwość wysłuchania utworu muzycznego przygotowanego przez pana prof. dr hab. Wojciecha Skrzydlewskiego.
  • Poranna kawa z cytatami: One, Oni mówią… – analiza myśli Jerzego Jedlickiego oraz Zygmunta Baumana dokonana przez młode naukowczynie: dr Annę Gulczyńską oraz dr Ewę Rojewską
  • Wykład prof. zw. dr hab. Stefana Michała Kwiatkowskiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na temat: Młodzież w obliczu zagrożeń współczesności
  • Przerwa kawowa na reklamę: Nowości na stronie internetowej Zespołu Pedagogiki Młodzieży – członkowie zespołu do spraw informacji i promocji dorobku z obszaru pedagogiki młodzieży koordynowanego przez prof. dr hab. Waldemara Segieta zaprezentowali podjęte działania promocyjne
  • Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: zaburzenia rozwoju w okresie adolescencji, którego koordynatorką jest prof. dr hab. Hanna Kubiak
  • Loteria pt.: Książka przekazana pod dobry adres